Μελλοντικές εκδηλώσεις κοντά στον/στην: Southwest China, Κίνα