Μελλοντικές εκδηλώσεις κοντά στον/στην: Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα