Μερικές πραγματικά pculiar ιστορίες

Μάθετε τι νέο υπάρχει στην κοινότητα του pculiar
Beach in Gibraltar -

Ημερολόγιο Λιμνιώνα. Ένα φωτογραφικό ταξίδι με εμπορικό πλοίο. από τον/την George Tatakis • 12/02/2020 14:29

Από το Γιβραλτάρ έως το Σουέζ. Το ημερολόγιο μου από τις εννέα ημέρες που πέρασα εν πλω στο εμπορικό πλοίο φορτηγό Λιμνιώνας.